tőzsdézz Legyen a tőzsde mindenkié! social logos
Facebook

Certifikátok

A certifikát olyan értékpapír, amelynek árfolyamát valamilyen mögöttes termék árfolyamának változása határozza meg. A mögöttes termék lehet egyedi részvény, részvényindex, nyersanyag, nemesfém, devizapár stb. A certifikátok segítségével a befektetők számára lehetőség nyílik arra, hogy közvetlenül nem elérhető termékekbe fektessenek.

Kereskedés
Az értékpapír a BÉT-en, a Részvény Szekcióban kereskedhető. A kereskedés néhány paraméterében speciálisan működik de lényegesen nem különbözik a többi ,ebben a szekcióban kereskedett értékpapírtól. Elszámolásuk a részvényekhez hasonlóan T+3 napos, adózásuk szintén megegyezik a részvényekre vonatkozó egyéb szabályokkal.


A certifikátok kereskedése felfüggesztésre kerülhet a kibocsátó kérésére, illetve, ha egy Turbo certifikát árfolyama eléri a terméklistában meghatározott korlátot. Utóbbi esetben a certifikát törlésre kerül az értékpapír listáról.


A certifikátok likviditását az árjegyző biztosítja, aki az ajánlati könyv mindkét oldalára ajánlatot helyez el.


A long certifikátok az alaptermék árfolyamának emelkedése, míg a short certifikátok az alaptermék árának csökkenése esetén eredményeznek nyereséget a befektető számára.


A befektetett tőke biztonságát, a kockázatot tekintve beszélhetünk tőke- és/vagy hozamgarantált termékekről, ezek az ún. befektetési certifikátok, illetve az akár 10-20-szoros tőkeáttételi lehetőséget biztosító turbo certifikátokról.


Futamidejét tekintve lehet előre meghatározott lejáratú, vagy futamidő nélküli; kibocsátható egy alkalommal, de folyamatosan is, ún. adagolt kibocsátással. Az értékpapír nem kamatozó és megvásárlója nem részesül a mögöttes termék esetleges osztalékfizetéséből, de az általában befolyásolja a termék árát.


A certifikátok lejárata
Minden egyes certifikát utolsó kereskedési napja a meghirdetett lejárat előtt három kereskedési nappal van. Ugyanakkor a certifikát lejáratkori ára (azaz mekkora pénzösszeg kerül jóváírásra Ügyfél számláján) a mögöttes termék, lejárat napján érvényes, záró árfolyamától függ. Ily módon azok számára akik elszeretnék kerülni annak kockázatát, hogy a lejáratot megelőző három napban számukra kedvezőtlenül alakulhat a mögöttes termék árfolyama, javasolt az utolsó napon a pozíció lezárása.


A BÉT-re bevezetett certifikát típusok

  1. Befektetési certifikátok

    1.1. Index certifikát

    1.2. Bónusz certifikát

  2. Turbo certifikát

1.1. Index certifikátok

Az index certifikátok az alaptermék értékének alakulását egy az egyben leképezik, vagyis ugyanúgy teljesítenek, mint a mögöttes befektetés. . Így az index certifikátok kockázata megegyezik az alaptermék kockázatával. A nem forintban jegyzett mögöttes eszközök kereskedése esetén devizakockázattal kell számolnunk. Számos jellemzőjük van: jegyzési ár; lejárat; devizanem, amiben a certifikát kibocsátásra került
Az Index certifikátok esetében nem kell számolnunk tőkeáttétellel, nincs kötési árfolyam, nincs előre meghatározott korlát.

Az Index certifikát árának meghatározása:

Mögöttes termék árfolyama x Szorzó x a mögöttes termék alapdevizájának és a certifikát alapdevizanemének árfolyama (devizakereszt)

 

1.2. Bónusz Certifikátok

Általában 1-1,5 éves futamidővel bocsátják ki, és a papír garantálja, hogy lejáratkor előre meghatározott minimális mértékű kifizetést (bónuszt) biztosít, amennyiben a certifikát futamideje alatt az alaptermék ára nem süllyed egy alsó küszöbérték alá. Amennyiben futamideje alatt akár egyszer is az alsó küszöbérték alá csökken az alaptermék árfolyama, úgy megszűnik a bónusz certifikát védelmi mechanizmusa, és onnantól kezdve ugyanúgy viselkedik, mint a mögöttes termékbe történő közvetlen befektetés, tehát az alaptermék árfolyam alakulását 1:1 arányban képezi le

 

2. Turbo Certifikátok

A Turbo certifikát lehetővé teszi a befektetőnek a tőkeáttételes kereskedést. A tőkeáttétel segítségével a befektető alacsonyabb tőkével tudja megvalósítani befektetési stratégiáját, mintha a mögöttes termékbe fektetett volna.

 

Certifikát szótár

 

Alaptermék

Az a mögöttes termék, amelynek az alakulásától a certifikát ára függ. Az alaptermék lehet egyedi részvény, határidős részvény, nyersanyag, nemesfém, devizapár stb.

Árjegyzés

Az árjegyzés a tőzsdei kereskedésben azt jelenti, hogy egy intézmény vállalja, hogy az adott termék - például certifikát - ajánlati könyvébe a vételi és az eladási oldalra is viszonylag nagy mennyiségre vonatkozó ajánlatot helyez el, és ha megbízás részben vagy egészében teljesül, akkor pótolja is a mennyiségeket.

Certifikát

A certifikát olyan értékpapír, amelynek értéke egy adott mögöttes termék - például egy részvénypiaci index, nyersanyag vagy akár egyedi részvény - árfolyamának alakulását követi meghatározott módon

Korlát ár

Ha a mögöttes termék árfolyama eléri ezt a szintet, akkor a certifikát kereskedését beszüntetik, és kifizetik a certifikát maradványértékét a befektetőknek (ha van). A korlátot úgy állapítják meg, hogy a mögöttes termék árfolyama előbb érje el, mint a kötési árfolyamot (turbo long certifikátnál tehát a korlát magasabb a kötési árfolyamnál, turbo shortnál pedig alacsonyabb). Erre azért van szükség, hogy a certifikát kibocsátója időben le tudja zárni a mögöttes pozíciókat, és a certifikát értéke ne menjen "mínuszba".

Kötési ár

Ha a turbo certifikát mögöttes terméke értéke eléri az előre meghatározott kötési árfolyamot, akkor a certifikátunk értéke éppen nullává válik egyenlővé a tőkeáttétel miatt. A certifikát kereskedése azonban már korábban, a korlát elérésekor megáll.

Maradványértékes kereskedés

Amennyiben egy  turbo certifikát alaptermékének árfolyama eléri a  korlátot (K/O esemény vagy kiütés), úgy a kereskedés  felfüggesztésre kerül, és amint a kibocsátó meghatározta az adott certifikát maradványértékét, erről rendkívüli tájékoztatást tesz közzé a BÉT honlapján.
A maradványérték közlését követően a BÉT a certifikát kereskedését visszaállítja, amelynek az a célja, hogy a befektetők a K/O-val érintett certifikát maradványértékét tőzsdei ügylet keretében gyorsabb elszámolás mellett kaphassák meg a kibocsátótól,a maradványértéknek megfelelő áron egyoldalú, vételi oldali árjegyzést biztosítva a befektetők birtokában levő certifikát-mennyiség erejéig.

Prompt ár

Az alaptermék (kibocsátáskori) azonnali ára

Szorzó

1 darab certifikát mekkora pozíciónak felel meg a mögöttes termékből

Tőkeáttétel

A tőkeáttétel megmutatja, hogy a mögöttes eszköz értékének 1%-os változása hány százalékos változást okoz a certifikát termék árában. Minél közelebb van a kötési ár a prompt piaci árhoz annál nagyobb a tőkeáttétel.