tőzsdézz Legyen a tőzsde mindenkié! social logos
Facebook

Közzétételek

A Random Capital Zrt. a Bszt. 123. §-ban foglalt előírások alapján tájékoztatja a Befektetőket, hogy a társaság aktuális tulajdonosi struktúrája (amely megegyezik a szavazati hányadokkal) a következő:

Hanyecz István31,10%
Móri Péter Csaba19,00%
Szántóné Vukics Ildikó30,90%
Virág Ferenc9,50%
Dr. Tóth Nándor9,50%


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. március 27-i kereskedés kezdetétől az ELMŰ és az ÉMÁSZ részvények a 2013-as osztalékszelvényük nélkül forognak a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében. A magas mértékű osztalék miatt kérjük, fokozott figyelemmel kereskedjenek a részvényekkel!


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunknál 2013. december 21. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk tájékoztatója a kamatadó összevonásról és az összevonáshoz szükséges nyilatkozat (ETÜ) innen tölthető le.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 67/B. szakaszában foglalt rendelkezések alapján amennyiben a magánszemély a 2010. évben nyitott Tartós Befektetési Számláját illetően a 2013. december 31. napján lejáró hároméves lekötési időszakot részkivét esetén meg kívánja hosszabbítani újabb kétéves lekötési időszakkal, és így élni kíván a kedvezőbb adózási lehetőségekkel, akkor a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően külön kell nyilatkoznia a lekötési időszak meghosszabbításáról a mellékletben foglaltak szerint. Ügyfeleink külön nyilatkozatban kérhetik a számláról történő részkifizetést. Részletes tájékoztató és a nyilatkozatok az alábbiakban érhetőek el:
Tájékoztató
Rendelkezés részkifizetésről


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az OTP Dupla Fix II. Alap 2013. december 11-én (az eredeti futamidő lejáratával) nem szűnik meg, hanem határozatlan futamidejű, nyiltvégű alapként működik tovább. Azok a befektetők, akik az eredeti megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkeztek, és az átalakulást követően nem kívánják befektetésüket fenntartani, lehetőségük van a befektetési jegyek jutalékmentes visszaváltására az átalakulás napját követő naptól az Alap tervezett beolvadásáig tartó időszakban. A befektetési jegy tulajdonosa csak akkor tudja visszaváltási szándékát érvényesíteni, ha az OTP Bank Nyrt.-hez eltranszferálja a papírokat. A visszaváltási szándékot és transzfer kérelmet az alábbi nyilatkozaton kell Társaságunk felé jelezni.

OTP közleménye
Nyilatkozat a visszaváltásról


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a 2014 decemberi lejáratú BUX instrumentum, a BUX1412 Társaságunk kereskedési rendszeriben 2013. december 09. napjától érhető el.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Xetra kereskedési rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan 2013. december 06. napjától pontosította, illetve módosította az Üzletszabályzatát, illetve Végrehajtási politikáját. A vonatkozó dokumentumok teljes egészében megtekinthetők a számlanyitás/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a Társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunknál 2013. december 07. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk Üzletszabályzatának 14. számú, Kondíciós Lista melléklete 2013. december 01. napjától. A vonatkozó dokumentum teljes egészében megtekinthető a számlanyitás/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a Társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk Üzletszabályzata és egyes mellékletei módosításra, illetve kiegészítésre kerülnek 2013. november 14. napjától. A vonatkozó dokumentumok teljes egészében megtekinthetőek a számlanyitás/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a Társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy tekintettel az Egis Gyógyszergyár Nyrt. részvényeire tett felvásárlási ajánlatra, az Egis Gyógyszergyár Nyrt. részvényeire tShort és tLong ügyletek nyitására a továbbiakban nincs lehetőség.


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (Egis ISIN: HU0000053947) részvényeire vonatkozó a Servier-csoport 100%-os leányvállalata, az Arts et Techniques du Progrès (Ajánlattevő) önkéntes nyilvános vételi ajánlatát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) jóváhagyta.

A részvényeseknek lehetőségük van az ajánlati árat elfogadva a Részvényesi nyilatkozat kitöltésének megküldése mellett a részvényeket értékesíteni az ajánlattevő részére.

A részletes tájékoztatót valamint a részvényesi nyilatkozatot itt érheti el:
http://bet.hu/newkibdata/115387578/EGI130927ER01H.pdf


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunknál 2013. augusztus 24. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. 2013.08.12. napján tartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

 1. A Közgyűlés elfogadta Dr. Tóth Nándor vezérigazgatói tisztségről történő lemondását, aki a továbbiakban vezérigazgató-helyettesként dolgozik a Társaságnál. A Random Capital Zrt. első számú vezetőjeként Virág Ferenc elnök-vezérigazgató tevékenykedik.
 2. A Közgyűlés a Random Capital Broker Zrt. könyvvizsgálójává választotta az F-Controll Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot.
 3. A Közgyűlés elfogadta a Random Capital Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az adatszolgáltató társaság tájékoztatása szerint az OPIMUS részvények kereskedéséhez kapcsolódó adatok szolgáltatása technikai okok miatt a mai napon (2013.08.05.) szünetel.
Az OPIMUS részvényre vonatkozó ajánlatadásokra kereskedési rendszereinkben az ismert módokon lehetőség van.


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a SHOPLINE részvény vonatkozásában (ISIN:HU0000065008) nyilvános vételi ajánlatot tett az SQ-INVEST Kft. A részvényeseknek lehetőségük van az ajánlati árat elfogadva az Elfogadó nyilatkozat kitöltésének megküldése mellett részvényeiket értékesíteni.
A részletes tájékoztatót és az Elfogadó nyilatkozat itt érhető el: Kötelező nyilvános vételi ajánlat


A Budapesti Értéktőzsde RICHTER felaprózással kapcsolatos közleményét ezen a linken olvashatja.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nyitott tShort pozíciót érintően az Értékpapír kölcsönzési keretszerződés 21. pontjában foglaltak szerint „Amennyiben a kölcsönadott értékpapír után a Kibocsátó a kölcsön időtartama alatt osztalékot fizet, úgy az Ügyfél a kölcsön díján felül az egy részvényre jutó osztalék mértékének és a kölcsönadott részvények darabszámának szorzatát kitevő nagyságú díjat is köteles a Társaságnak megfizetni.”
Társaságunk ennek megfelelően ezt a díjat levonja az ügyfél számlájáról.
Kérjük, hogy az osztalékfizetéssel érintett értékpapírokra nyitott tShort pozíciók nyitva tartását/zárását ennek függvényében szíveskedjenek mérlegelni.


SUBCOMMERZ KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Keler Zrt. 2013.05.15-én azon Ügyfeleinknek, akik 2013.05.14-én fizikailag rendelkeztek COMMERZBANK (DE000CBK1001) részvénnyel, 1/1 arányban SUBCOMMERZ (DE000CBKBZR5) jogokat írt jóvá.
A jóváírt jogokkal az alábbi opciókra lehet jelentkezni:

 • jogok beváltása részvényekre: Beváltási arány: 20/21. Befektetési ár: 4,5 EUR / db.
 • Jogok vétele
 • jogok eladása
 • Nem történik művelet.
Jelentkezési határidő a 2. és 3. opcióra 2013.05.23. 9 óra, az 1. és 4. opcióra pedig 2013.05.27. 9 óra.
A bejelentett átváltási arány értelmében 20 új részvény váltható 21 jogért. Egy részvény átváltása is lehetséges, ebben az esetben 0,95238 részvény kapható 1 jogért. A nem egész részvényeket lefelé kerekítjük.
Az új részvények várható jóváírása: 2013. május 31. A nem gyakorolt jogok érvényességüket vesztik lejárat után.
Az ajánlattevő nem szándékozik ajánlatot tenni Németországon kívüli jogrendszereknek megfelelően. A más országban lakó részvénybirtokosnak azt tanácsoljuk, hogy tájékozódjanak a hazájukban alkalmazandó hatályos jogszabályokkal kapcsolatban, és vegyék figyelembe azokat. Korlátozások:
USA (Minősített intézményi vevő megengedett), Kanada, Japán és Ausztrália.
Amennyiben élni kíván valamelyik opcióval, kérjük a megadott határidőig jelezze az 501-3307 telefonszámon vagy az info@tozsdezz.hu e-mail címen.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. 2012. évi Kockázatkezelési jelentése valamint Javadalmazási politikája itt érhető el:
Kockázatkezelési jelentés
Javadalmazási politika


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az AAA AUTO Group N.V. részvényei (ISIN: NL0006033375) 2013. július 4-én kivezetésre kerül a BÉT-ről és a PSE-ről. A kivezetéssel és a visszavásárlással kapcsolatos részletes információkért, valamint a "Részvényesi nyilatkozatért" szíveskedjen az alábbi linket követve tájékozódni:

http://bet.hu/newkibdata/113703385/AAA_AUTO_Group_Company_Statement_HU.pdf

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a "Részvényesi nyilatkozat" befogadási határideje, valamint a "Részvényesi nyilatkozattal" érintett részvények transzferálásának napja 2013. június 7., így az AAA AUTO Group eljárási rendje alapján a határidő lejárta után nyilatkozat befogadására és értékpapír-transzferre nincs lehetőségünk.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk Üzletszabályzatának egyes mellékletei módosításra, illetve kiegészítésre kerültek 2013. április 1. napjától. A vonatkozó dokumentumok teljes egészében megtekinthetőek a Random Capital Zrt. weboldalán a számlanyitás/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a Társaság székhelyén.


A Random Capital Zrt. 2013. március 21. napjára összehívott éves rendes közgyűlése a Társaság 2012. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett alábbi számszaki adatokkal elfogadta, a nyereséget az eredménytartalékba helyezte:

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2012.12.13.
adatok ezer forintban
Befektetett eszközök 175 785
Forgóeszközök 1 225 997
Eszközök (aktívák) összesen 1 412 838
Saját tőke 298 245
Kötelezettségek 1 110 416
Források (passzívák) összesen 1 412 838
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 254 207
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 42 527
Szokásos vállalkozási eredmény -35 391
Adózott eredmény 99 746
Jóváhagyott osztalék és részesedés 0

A közgyűlés döntött még részvények átruházásához kapcsolódó egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról, cégbejegyzés adatainak rendezéséről.

Random Capital Zrt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési jegy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. 02. 11. napján meghozott, H-KE-III-66/2013. számú határozata alapján 2013. április 02. napjával nyíltvégű alappá alakul át.

Az Alap nyílt végűvé átalakulása előtt az Alap befektetőinek lehetőségük van arra, hogy nyilatkozat formájában eldöntsék, hogy a befektetési jogviszonyukat 2013. április 02. napjával megszüntetik-e vagy a nyílt végű Alap befektetői maradnak.

A befektetési jogviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot, valamint az átalakulásról szóló tájékoztatót az alábbi helyen töltheti le:
Nyilatkozat
Tájékoztató

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Befektetői Nyilatkozatok leadására nyitva álló időszak kezdő napja: 2013. 02. 22., a záró napja 2013. 03. 22.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk Üzletszabályzatának 3. sz. melléklete (Panaszkezelési Szabályzat) megváltozott. A vonatkozó dokumentum teljes egészében megtekinthető a számlanyitás/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


A Random Capital Zrt. a Bszt. 123. §-ban foglalt előírások alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy a társaság aktuális tulajdonosi struktúrája a következő:

Hanyecz István31,10%
Móri Péter Csaba19,00%
Szántóné Vukics Ildikó30,90%
dr. Tóth Nándor9,50%
Virág Ferenc9,50%


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2012. december 19. napján tartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

 1. Az alapszabály módosítása, melynek keretében a közgyűlés döntött tulajdonos váltással kapcsolatos egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.
 2. Döntés a Társaság által alapítandó egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaságról.
Random Capital Zrt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunknál 2012. december 15. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk tájékoztatója a kamatadó összevonásról itt érhető el, az összevonáshoz szükséges nyilatkozatot innen töltheti le.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a 2013 decemberi lejáratú BUX instrumentum, a BUX1312 Társaságunk kereskedési rendszeriben 2012. december 3-tól érhető el.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk Üzletszabályzata 25. sz. mellékletének 7.15. pontja 2012. december 2. napjától változtatásra kerül. A vonatkozó dokumentum teljes egészében megtekinthető a hírdetmények/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy társaságunknál 2012. december 1. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy társaságunknál 2012. november 10. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy társaságunknál 2012. október 27. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk Üzletszabályzata a befektetési hitelnyújtási és az értékpapír-kölcsönzési tevékenységhez kapcsolódóan 2012. szeptember 28. napjával változtatásra kerül. A vonatkozó dokumentumok teljes egészében megtekinthetőek a Random Capital Zrt weboldalán a számlanyitás/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. július 06. napján meghozott, H-KE-III-263/2012. számú határozata alapján 2012. október 8-án nyíltvégű alappá alakul át.

Az átalakulás folyamatáról, a nyíltvégűvé alakuló alap legfontosabb jellemzőiről, valamint a befektetési jogviszony megszüntetéséről az alábbi helyen tájékozódhat:

http://www.europaalap.hu/hu/hirdetmenyek-aktualis-tajekoztato-anyagok/

A befektetési jogviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot az alábbi helyen töltheti le:http://static.randomcapital.hu/pdf/Nyilatkozat_Europa_Ing_Bef_Alapra.docx

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben 2012. augusztus 27. és 2012. szeptember 27. között

 • nem nyújt be nyilatkozatot, illetve
 • csak befektetési jegyei egy részére vonatkozóan nyújt be nyilatkozatot, az a nyilatkozattal nem érintett befektetési jegyei erejéig, a nyíltvégű Alap befektetője marad.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Üzletszabályzatunk 6. sz. melléklete az utalások rendjének módosításához kapcsolódóan 2012. július 1. napjával változtatásra kerül.
2012.07.01-től érvényes Üzletszabályzat 6. sz. melléklete


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk üzletszabályzata megváltozott. A kapcsolódó dokumentumok teljes egészében megtekinthetőek a Random Capital Zrt weboldalán a számlanyitás/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. 2012.06.05. napján tartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

 1. A Közgyűlés a Random Capital Zrt. igazgatósági tagjaivá választotta Virág Ferenc és Móri Péter Csaba urakat, és egyben Virág Ferenc urat az igazgatóság elnökének megválasztotta.
 2. A Közgyűlés a Társaság további vezérigazgatójának megválasztotta Virág Ferenc urat.
 3. A Közgyűlés a Random Capital Zrt. felügyelőbizottsági tagjává választotta Szarka Tamás urat.
 4. A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává választotta a Brikon Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t.
 5. A Közgyűlés elfogadta a Random Capital Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. nyilvántartott adatainak 2012. április 5-ei változásai a cégjegyzékben átvezetésre kerültek.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a társaságunknál 2012. április 21. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk Üzletszabályzatát a székhelyváltozáshoz kapcsolódóan módosítottuk, emellett a pénzforgalmi megbízások készpénzfelvételi eljárásrendje a kondíciós listában is pontosításra került.
2012.04.23-tól érvényes Üzletszabályzat
2012.04.23-tól érvényes Kondíciós lista
2011. évi kockázatkezelési jelentés


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. közgyűlésének döntése értelmében Társaságunk székhelye 2012. április 16. napjától 1053 Budapest, Szép utca 2.-re változik.


A Random Capital Zrt. 2012. április 5. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

A közgyűlés a Társaság 2011. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett alábbi számszaki adatokkal elfogadta, a nyereséget az eredménytartalékba helyezte:

A tétel megnevezése 2011.12.31
adatok ezer forintban
Befektetett eszközök 189 475
Forgóeszközök 1 101 396
Eszközök (aktívák) összesen 1 294 801
Saját tőke 328 455
Kötelezettségek 961 029
Források (passzívák) összesen 1 294 801
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 264 863
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 117 436
Szokásos vállalkozási eredmény 2 742
Adózott eredmény 2 134
Jóváhagyott osztalék és részesedés 0

A közgyűlés a Társaság székhelyét 2012. április 16. napi hatállyal módosította (új székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.), emellett döntött a részvényei dematerializálásáról, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.

Random Capital Zrt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Társaság Igazgatósága 2012. április 5-én 10:00 órára összehívta az éves rendes Közgyűlést az alábbi napirendi pontokkal.

 1. A Társaság 2011. évi gazdálkodásának értékelése
  1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2011. évben folytatott üzleti tevékenységéről, a 2011. évi éves beszámolóról, valamint a 2011. évi üzleti jelentésről,
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2011. évi éves beszámolóról, valamint a 2011. évi üzleti jelentésről,
  3. A könyvvizsgáló jelentése a 2011. évi éves beszámolóról,
  4. A Társaság 2011. évi éves beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést.
 2. Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása, melynek keretében a közgyűlés dönt a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításáról és az ezzel összefüggő alapszabály módosításokról.
A közgyűlés a jelen meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésén valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a társaságunknál 2012. április 6. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35., cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001604) 2012. április 16-án, 11:00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését.
A közgyűlés helye: 2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. (Teleház)
A közgyűlésen való részvételi szándékát kérjük 2012. április 5-ig, csütörtökig jelezze Társaságunk felé (tel: 36-1-501-3300, vagy e-mail: info@randomcapital.hu) annak érdekében, hogy a tulajdonosi igazolást kiállíthassuk.
A közgyűlési meghívó elérhető itt


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk Kondíciós Listája a devizakereskedéshez kapcsolódóan pontosításra került, amely teljes egészében megtekinthető a Random Capital Zrt. weboldalán a díjak menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk üzletszabályzata megváltozott. A kapcsolódó dokumentumok teljes egészében megt ekinthetőek a Random Capital Zrt. weboldalán, a számlanyitás/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a társaságunknál 2012. március 24. napján az ügyfélfogadás szünetel.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Phylaxia 1912 Holding Nyrt. 2012.03.20-án, kedden 10 órára meghirdetett közgyűlésének határozatképessége nem lesz megállapítható, ezért a közgyűlés 2012. március 30-án, 14 órai kezdettel kerül megtartásra.

http://bet.hu/newkibdata/110091335/PH_KGYhir20120314.pdf


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy karbantartási munkálatok miatt 2012. március 15. 16:00 órától 2012. március 15. 23:59-ig Társaságunk kereskedési rendszerei nem lesznek elérhetőek.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Phylaxia 1912 Holding Nyrt. 2012.03.20-án, kedden 10 órai kezdettel tartja évi rendes közgyűlését.
A közgyűlésen való részvételi szándékát, kérjük 2012. március 9-ig, péntekig jelezze Társaságunk felé (tel: 36-1-501-3300, vagy e-mail: info@randomcapital.hu), annak érdekében, hogy a tulajdonosi igazolást kiállíthassuk.
A közgyűlési meghívó elérhető itt.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67/A. § és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 69. § alapján az adóbevalláshoz kiállított éves számlakivonat letölthető a Netboon kereskedési rendszer Beállítások/Ügyféladatok menüpontjából PDF formátumban. A kivonat megnyitásához szükséges Adobe Reader program ingyenesen letölthető itt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk tájékoztatója a kamatadó összevonásról és az összevonáshoz szükséges nyilatkozat itt érhető el


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a 2012 decemberi lejáratú BUX instrumentum, a BUX1212 Társaságunk kereskedési rendszeriben 2011. december 7-től érhető el.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk üzletszabályzata megváltozott. A kapcsolódó dokumentumok teljes egészében megtekinthetőek a hirdetmények/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy karbantartási munkálatok miatt 2011. november 26. 08:00 órától 2011. november 26. 12:00 óráig Társaságunk kereskedési rendszerei nem lesznek elérhetőek.


Orco részvényekkel kapcsolatos tájékoztatás.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nyilvános vételi ajánlatot tett a Rába Járműipari Holding Nyrt. névre szóló, szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényeire, amelyről bővebb információt itt olvashat.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk üzletszabályzata megváltozott. A kapcsolódó dokumentumok teljes egészében megtekinthetőek a hirdetmények/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy karbantartási munkálatok miatt 2011. november 3. 22:00 órától 2011. november 4. 06:00 óráig Társaságunk kereskedési rendszerei nem lesznek elérhetőek.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk ügyfélszolgálata 2011. november 5-én zárva tart.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk üzletszabályzata megváltozott. A kapcsolódó dokumentumok teljes egészében megtekinthetőek a hirdetmények/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy társaságunk üzletszabályzata a nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésének elindításához kapcsolódóan megváltozott. A kapcsolódó dokumentumok teljes egészében megtekinthetőek a hirdetmények/üzletszabályzat menüpont alatt, vagy a társaság székhelyén.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk 2011. június 27. és 2011. július 1. között hosszabbított nyitva tartással, 9 és 18 óra között várja ügyfeleit a Társaság 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5. szám alatt található székhelyén.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyrt. (korábban Econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyrt.) az ECONET 100,-Ft névértékű törzsrészvényét 10:1 arányban átalakítja EST MEDIA 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényre Bővebb információ letölthető innen.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Pannunion Nyrt. részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos információkat letölthetik innen.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Random Capital Zrt. Javadalmazási Politikája itt érhető el.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. 2010. évi kockázatkezelési jelentése itt érhető el.


A Random Capital Zrt. 2011. május 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. Kondíciós listája módosul Start számla díjaihoz kapcsolódóan. A hatályos Kondíciós lista elérhető weboldalunkon a Hirdetmények/Üzletszabályzat vagy a Díjak menüpont alatt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk ügyfélszolgálata 2011. március 19-én zárva tart.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. ügyfélfogadási ideje megváltozott. Ügyfélszolgálatunk a továbbiakban munkanapokon 9 és 16 óra között tart nyitva.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Nutex részvények kereskedése 2011. február 28. és március 7. között a BÉT határozata alapján felfüggesztésre került.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Nutex (korábban Humet) részvények 2011.március 7-én átalakításra kerülnek, amelynek eredményeképpen megváltozik a névértékük. A bővebb tájékoztatást, illetve a részvényesekre vonatkozó kötelezettségeket az alábbi linkre kattintva olvashatják. http://www.nutex.hu/data/bin/450.pdf


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a továbbiakban számlanyitásra, valamint pénztári ki- és befizetésre a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) biztosítunk lehetőséget.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. Kondíciós listája módosul. Társaságunk a meghirdetett Start számlához kapcsolódó díjakkal egészítette ki a dokumentumot. A hatályos Kondíciós lista elérhető weboldalunkon a Hirdetmények/Üzletszabályzat menüpont alatt.


Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk weboldaláról letölthető a Randi legújabb verziója. Kérjük, hogy frissítse a programot számítógépén. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Randi korábbi verzióival 2011.március 1-jétől nem lehet bejelentkezni Társaságunk rendszerébe.


Tájékoztatjuk, hogy a mai napon (2011.01.27.) APPENINN értékpapírral TDT-short pozíció nyitására a továbbiakban nincs lehetőség.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2011. 01. 13-ai hatállyal módosult a A Random Capital Zrt. által kiszervezett tevékenységek című dokumentum. A hatályos okirat elérhető weboldalunkon a Hirdetmények/Üzletszabályzat menüpont alatt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. Kondíciós listája 2011. 01. 07. napi hatállyal módosul. Társaságunk offline szolgáltatásainak díját módosította és egyszerűsítette az ügyfeleink számára kedvező módon. A hatályos Kondíciós lista elérhető weboldalunkon a Hirdetmények/Üzletszabályzat menüpont alatt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. Üzletszabályzata módosul az elektronikus kereskedési rendszerbe történő belépésekhez nyújtott biztonsági elemek igénybevételének lehetőségével, illetve a kapcsolódó Kondíciós Lista változásával. A hatályos szabályzatokat elérheti weboldalunkon a Hirdetmények/Üzletszabályzat menüpont alatt.


Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőinket, hogy december 31-én a BÉT kereskedési ideje módosul. A kereskedés 12:05-kor zárul, ennek megfelelően módosulnak az egyes kereskedési szakaszok. Részleteket tekintse meg az alábbi linken linken.


A "Legyen a tőzsde mindenkié" elnevezésű nyereményjátékunk fődíját, a Chevrolet Cruze személyautót egy oroszlányi ügyfelünk, míg a befektetői hírlevelünkre feliratkozók között kisorsolt 200.000 Ft értékű Tartós Befektetési Számlát egy budapesti befektetőnk nyerte. Gratulálunk nekik!


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Random Capital Zrt. ügyfélszolgálata 2010.12.11-én zárva tart.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 456/2010. sz. határozatának értelmében a Tőzsde Származékos és Áru szekcióiban 2010. december 10. napjától kezdődően piaci, stop piaci és villám áras ajánlatok határozatlan ideig nem adhatók. Ennek megfelelően a BUX1012 és BUX1112 instrumentumokra adott piaci, stop piaci és villám áras ajánlatok a BÉT által visszautasításra kerülnek.

A határozatot és a döntés indoklását megtekinthetik erre a linkre kattintva.

Kérjük kísérjék figyelemmel további tájékoztatásunkat.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2010.12.01-től a kereskedési idő vége a Budapesti Értéktőzsdén 17:10 percre módosul.

 A kereskedési szakaszok az alábbiak szerint változnak:

8:30-9:00/9:01 Nyitó ajánlatgyűjtési szakasz
9:00-9:01/9:02 Nyitó ügyletkötési részszakasz
9:02-17:00 Szabad szakasz
17:00-17:05/17:06 Záró ajánlatgyűjtési részszakasz
17:05/17:06 Záró ügyletkötési részszakasz

17:06-17:17

Záróáras kereskedési szakasz


A mai napon (2010.11.22. 16:05) ECONET részvénnyel TDT-short pozíció nyitására nincs lehetőség a továbbiakban.


A mai napon (2010.11.19.) KEG részvénnyel TDT-short pozíció nyitására nincs lehetőség.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy 2010.november 8-tól módosul a Random Capital Zrt. Kondíciós listája. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a továbbiakban a határidős piacon az online megbízások teljesítésének díja 50 Ft/kontraktusra csökken


A Random Capital Zrt. Mobil Broker tőzsdei kereskedési felülete elnyerte az Innovatív tartalom különdíját a Magyar Tartalomipari Szövetség évenként megrendezett rangos eseményén, az eFestival 2010 versenyen, amely az online és multimédia szakma egyik legfontosabb elismerése. Az AFF Csoport által mobiltelefonra fejlesztett tőzsdei kereskedési felülettel a befektetők a piacon elsők között kereskedhetnek a Budapesti Értéktőzsdén mobil alklamazással. A Mobil Broker kereskedési rendszer elérhető az m.randomcapital.hu és az m.tozsdezz.hu oldalon a mobiltelefonok böngészőjéből, az iPhone készülékekre kifejlesztett alkalmazás pedig letölthető az Apple Store-ból.


2010.08.31. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Random Capital Zrt. 2010. szeptember 1. napjától lehetővé teszi befektetői számára a BUX1012 határidős termék online kereskedését. Ehhez kapcsolódóan módosul a Társaság kondíciós listája, amely letölthető innen, illetve megtekinthető a Társaság V. kerület, Vármegye utca 3-5. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában.


2010.07.21 Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk honlapja és kereskedési rendszerei a mai napon 18 órától karbantartás miatt átmenetileg nem lesznek elérhetőek. Megértésüket köszönjük!


2010.07.06.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés 3.9. pontja alapján FHB részvénnyel TDT pozíció nyitására a továbbiakban nincs lehetőség.

Kérjük, kísérje figyelemmel a korlátozásra és annak esetleges későbbi feloldására vonatkozó további tájékoztatásainkat.


Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy 2010. július 1. napjától módosul a Random Capital Zrt. Üzletszabályzata. A teljes Üzletszabályzat megtekinthetõ a Számlanyitás / Üzletszabályzat menüpontban, illetve a Társaság V. kerület, Petõfi Sándor utca 3. alatti ügyfélszolgálati irodájában.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a mai napon, vagyis 2010.06.04-én PHYLAXIA, MTELEKOM, TVK, FHB, ECONET, RÁBA, FOTEX és SYNERGON technikai daytrade megbízások bevitelére a továbbiakban nincs lehetőség. Kérjük kísérjék figyelemmel a korlátozásra és annak esetleges későbbi feloldására vonatkozó további tájékoztatásainkat.


Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a mai napon az Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés 3.10. pontja alapján lezárta az OTP Technikai Daytrade long pozíciókat.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a mai napon, vagyis 2010.06.04-én OTP technikai daytrade vételi megbízások bevitelére a továbbiakban nincs lehetőség. Kérjük kísérjék figyelemmel a korlátozásra és annak esetleges későbbi feloldására vonatkozó további tájékoztatásainkat.


Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy 2010. június 1. napjától módosul a Random Capital Zrt. kondíciós listája. A kondíciós lista megtekinthető a Díjak / Teljes kondíciós lista menüpontban, illetve a Társaság V. kerület, Vármegye utca 3-5. alatti ügyfélszolgálati irodájában.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy Társaságunk honlapja és kereskedési rendszerei a mai napon 18 órától karbantartás miatt átmenetileg nem lesznek elérhetőek. Megértésüket köszönjük!


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben az OTP részvények árfolyama az előző záróárhoz viszonyítva legalább 13%-ot csökken, úgy Társaságunk a Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés 3.9. pontja alapján a mai napra felfüggeszti a Technikai Daytrade ügylettel való OTP-long pozíciók nyitásának lehetőségét, valamint a 3.10. pont alapján lezárja a már Technikai Daytrade ügylettel megnyitott OTP-long pozíciókat.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.


A Random Capital Zrt. ezúton nyilvánosságra hozza a 2009. évre vonatkozó Kockázatkezelési jelentést.


A Random Capital Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság a 2010. május 17-ei közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a mai napon, vagyis 2010.05.10-én MOL technikai daytrade short pozíciók nyitására a továbbiakban nincs lehetőség. Kérjük kísérjék figyelemmel a korlátozásra és annak esetleges későbbi feloldására vonatkozó további tájékoztatásainkat.

Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a mai napon, vagyis 2010.05.10-én OTP technikai daytrade megbízások bevitelére a továbbiakban nincs lehetőség. Kérjük kísérjék figyelemmel a korlátozásra és annak esetleges későbbi feloldására vonatkozó további tájékoztatásainkat.


A Random Capital Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a társaság online szolgáltatásának elindításához kapcsolódóan számlanyitási akciót vezet be annak érdekében, hogy a potenciális tőzsdei befektetők költséghatékonyan ismerhessék meg mind a Budapesti Értéktőzsde, mind pedig a Random Capital Zrt. kereskedési rendszerét.

A fentiek alapján az adott ügyfeleink 2010. május 31-ig 150 Ft-os tranzakciós díj megfizetése mellet köthetnek ügyleteket, emellett a valós idejű adatszolgáltatást 2010. május 31-ig ingyen biztosítjuk számukra.


Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata 2010. április 1-től hatályos.


A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek


A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai a következők